БИЛЈАНА ЧОНЕВСКА

  • Работна позиција: Лекар
Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил: biljana.coneska.jovanovska@ukdetskibolesti.mk Телефон: +398 2 3147 711 Датум на раѓање: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: