ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОВСКА

  • Работна позиција: Лекар
Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил: valentina.jovanovska@ukdetskibolesti.mk Телефон: +398 2 3147 712 Датум на раѓање: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: