ВЕСНА САБОЛИЌ

  • Работна позиција: Лекар
Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил: vesna.sabolic@ukdetskibolesti.mk Телефон: +398 2 3147 715 Датум на раѓање: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: