Елизабета Костова

  • Работна позиција: Главна медицинска сестра
Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил: glavna.sestra@ukdetskibolesti.mk Телефон: +398 2 3147 726 Елизабета Костова главна медицинска сестра од 2012 год - сега