КАТА МАРТИНОВА

  • Работна позиција: Лекар
Адреса : Мајка Тереза 17 Е маил: kata.martinova@ukdetskibolesti.mk kata_martinova@yahoo.com Телефон: + 389 2 3147 473 Датум на раѓање: 06.06.1955 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: Раде Јовчевски Корчагин-Скопје 1974 год. Медициски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 1980 год. Специјализација по педијатрија: 1988 год. Доктор на медицински науки: 2000 год. 2009 год. ПРОФЕСИОНАЛНА ТИТУЛА: Проф. Д-р Ката Мартинова 10.11.1992: Избрана за асистент на Медицински факултет при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј” по предметот Педијатрија 24.12.2001: Избрана за доктор Примариус 15.04.2004: Избрана за Научен соработник на Медицински факултет при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј” по предметот Педијатрија 28.05.2009: Избрана за Виш Научен соработник на Медицински факултет при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј” по предметот Педијатрија 07.06.2012: Избрана за Вонреден професор на Меди цински факултет при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј” по предметот Педијатрија 23.09.2013: Назначена за в.д. раководител на Катедрата за педијатрија при Медицинскиот факултет во Скопје 18.03.2014: Избрана за раководител на Катедрата за педијатрија при Медицинскиот факултет во Скопје РАБОТНО ИСКУСТВО: 01.10.1982-31.03.1983: Вработена на Институт за Патофизиологија и Нуклеарна Медицина , Медицински факултет, Универзитет “ Св Кирил и Методиј, Скопје, Македонија 01.05.1983 до сега: Вработена на Универзитетка Клиника за Детски болести, Скопје, Македонија 23.11.1988: Положен завршен испит од специјализацијата по педијатрија 24.11.1988: Назначена за доктор специјалист на одделението за Хематологија и Онкологија при Универзитетка Клиника за Детски болести, Скопје, Македонија 01.12.1993: Назначена за раководител на отсекот за Хемоглобинопатии 15.05.2001: Назначена за раководител на Одделението за малигни хемопатии и лимфоми 06.02.2013: Назначена за раководител на Одделението за Онкологија ГЛАВНИ АКТИВНОСТИИ ОДГОВОРНОСТИ : Работи како доктор специјалист-педијатар и субспецијалист по детска Хематологија и Онкологија на одделот за Хематолигија и Онкологија при Универзитетката Клиника за Детски болести во Скопје, Македонија. Раководител на одделението за Онкологија Учесник во тимот кој спроведува современи стандарди во дијагностиката и третманот на деца со хемато-онколошки заболувања Член на комисија за малигни болести кај деца ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА: 04.11.1996-30.11.1996: Студиски престој на Универзитетската клиника за Детски болести-одделение за Хематологија и Онкологија во Љубљана/Словенија финансиски подржан од Владата на Р. Словенија 01.09.2001-30.09.2001: Студиски престој во Единицата за трансплантација на коскена срцевина кај деца во болнцата Charite, во склоп на Медицинскиот факултет при Humboldt Универзитетот во Берлин/Германија реализирана преку стипендија на DAAD ( German Academic Exchange Service) 01.10.2001-31.10.2001: Студиски престој на Клиниката за Педијатриска Хематологија и Онкологија при Универзитетската Детска клиника во Dusseldorf /Германија реализирана преку стипендија на DAAD - СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ: Коавтор во универзитетскиот учебник ХЕМАТОЛОГИЈА (Т.Стојчевски и сораб.) издаден во 1995 год Мартинова К. Терапија според прогностичкиот ризик кај акутната лимфобластна леукемија во детската возраст. Педијатрија-годишна ревија 2005; пп 173-185 Мартинова К. Современ третман на хемофилијата. Зборник на научни трудови, Медицина 2005; пп 1-8 Мартинова К и сораб. Idiopathic thrombocytopenic purpura in childhood: review of 160 cases. Haematologica/the hematology journal 2006; 91(s1): 341 Мартинова К. Предизвикот на идиопатската (имуна) тромбоцитопенична пурпура во детската возраст. Педијатрија-годишна ревија 2008; пп 138-144 Мартинова К. Терапија со хелатори на железо кај деца со трансфузионо зависни анемии. Педијатрија-годишна ревија 2009; пп 157-166 Мартинова К и сораб. Chronic and recurrent idiopathic thrombocytopenic purpura in childhood-single institution experience DOI:10.3252/pso.eu.14eha.2009 Гучев З, Тасиќ В, Поп Јорданова Н, Кировски И, Стомнароска О, Мартинова К, Јанчевска А, Кременски И, Сингерска И. Type I Gaucher disease (GDI) in three siblings: enzyme replacement treatment (ERT) required Contributions Sec. Biol. Med Sci XXX/1(2009), 233-239 Мартинова К. Новини и дилеми во терапискиот пристап на акутната лимфобластна леукемија во детска и адолесцентна возраст. Педијатрија-годишна ревија 2010; пп 155-164 Станковиќ С, Мартинова К. Анемија со потекло од дигестивен тракт-современ пристап кон дијагноза. Мак.Мед.Преглед 2010;64(3):1-7 Мартинова К, Станковиќ С, Муратовска О, Гламочанин С. Idiopathic pulmonary hemosiderosis : a retrospective study from a pediatric hematology-oncology center. Haematologica 2011; 96(s2):619 Мартинова К. Ургентни состојби во детската онкологија Мак.Мед.Преглед- Зборник на апстракти и трудови, октомври 2011; пп 259-273 Мартинова К. Онколошки ургентни состојби кај деца со хемомалигноми-дијагноза и третман. Педијатрија-годишна ревија 2013; пп 147-154 Martinova K., Coneska B., Kocheva S., Jovanovska A., Bojadgieva E. Infectious events during intensive treatment in childhood acute lymphoblastic leukemia PO-0160, Arch Dis Child 2014;99:A299-A300 doi:10.1136/archdichild-2014-307384.822. Martinova K., Coneska B., Kocheva S., Jovanovska A. Treatment of iron overload with deferasirox in the patients with thalassaemia major PO-0161, Arch Dis Child 2014 99:A300 doi:101136/archdischild-2014-307384.823. Мартинова К, Чоневска-Јованова Б, Кочева С, Ацевска-Јовановска А, Станковиќ С. Улогата на проточно цитометриската имунофенотипизација во дијагнозата и следењето на акутните леукемии во детска возраст. Vox medici XXIII/85 (2014),369-373