ЛИДИЈА КАРЕВА

  • Работна позиција: Лекар
Адреса: Мајка Тереза 17 Е маил:lidija.kareva@ukdetskibolesti.mk Телефон: +398 2 3147 714 Датум на раѓање: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: