Име и презиме

Прим. Д-р Зорица Трајкова Антевска
E-mail:zoricata@yahoo.com

Образование

Медицински студии 1979- 1985 , Медицински Факултет Скопје Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Специјализација по педијатрија: 1990-1995 Универзитетска Клиника за детски болести,Медицински Факултет, Скопје Директор Проф.Н.Софијанов Субспецијализација по педијатриска хемато-онкологија 2021 Универзитетска Клиника за детски болести , Медицински Факултет, Скопје, Директор Проф.A.Софијановa

Работно искуство

Од 1988 до денес вработена на ЈЗ Универзитетска Клиника за детски болести, Медицински Факултет, Скопје 1995 -2006 специјалист на Оддел хемато-онкологија, 2006 – 2012 Шеф на отсек за хемофилија 2012-2020 Шеф на одделение за вродени пореметувања на коагулација 2020 до денес Шеф на оддел хематологија 1997-2007 Асистент по Педијатрија 1995 до денес Едукација на специјализанти по педијатрија 2007 г ПРИМАРИУС

Дополнителни едукации

Едукации во странство • 1997 ESO-ASPO Семинар за миелодиспластични и миелопролиферативни заболувања, Патрас, Грција • 1998 Семинар за M.Gaucher , Софија Бугарија • 1998 Salzburg –Philadelphia Seminars in Pediatric Hematology and Oncology , Salzburg ,Austria, Course Director C.Manno • 2000 SIOP-ESO-ASPO курс по педијатриска онкологија, Амстердам , Холандијa • 2000 Едукација по педијатриска онкологија , Charite -Virchow Klinikum , Berlin Department of Pediatric Oncology, Head Prof.G.Hence • 2005 Едукација по педијатриска хематологија, Johns Hopkins Medical School and Hospital,Baltimore, Department of Pediatric Hematology, Head Prof.J.Casella • 2005 Едукација по педијатриска хематологија и онкологијa Washington Children’s Hospital Department of Hematology, Head .A.Angiolilo • 2007 Fellowship of the WFH HTC-Angelo Bianci Bonomi-Milan, Head P.M.Mannuci • 2012 Едукација –курс HTC Bonn – Prof.Brackmann, Director Prof.Oldenburg

Стручни вештини

Дијагноза и третман на вродени и стекнати хематолошки заболувања кај деца Дијагноза и третман на малигни хемопатии и солидни тумори кај деца Особена посветеност на дијагноза , третман и следење на деца со хемофилија и други вродени пореметувања на коагулација- како дел од Центарот за Хемофилија Скопје

Публикации

над 100 публикации во домашни и странски списанија од областа на детска Хематологија и онкологија