Име и презиме

Проф. Д-р Филип Дума

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации