Име и презиме

Елизабета Тасева

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации