Име и презиме

дипл. фармацевт Насир Мемеди

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации