Име и презиме

Д-р спец. Валентина Јовановска

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации