Име и презиме

Д-р спец. Ивона Ивановска Петковска

Образование

Работно искуство

Дополнителни едукации

Стручни вештини

Публикации