Име и презиме

М-р Анастазија Наумовски, психолог
E-mail:аnastazijas@yahoo.com

Образование

2012-2021Меѓународен Славјански Институт, Македонија Магистер по Клиничка и советодавна психологија 2012-2014 Меѓународен Славјански Институт, Македонија Дипломиран психолог 2010-2016 Гешталт институт за Психотерапија, Скопје, Македонија Гешталт психотерапевт 2008-2011New York University, Скопје, Македонија Дипломиран Комуниколог

Работно искуство

2021-Универзитетска Клиника за Психијатрија (специјализација по медицинска психологија) 2018-Универзитетска Клиника за Детски болести, Скопје, Македонија (психолог) 2015-2018Универзитетска Клиника за Урологија, Скопје, Македонија (работни задачи: психодијагностика, пост оперативен третман на уролошките пациенти, психотерапија, работа на трауми, центар за трансплантација) 2014-2015Универзитетска Клиника за Детски болести, Скопје, Македонија (работни задачи: рана интервенција на деца со аутизам) 2016UCLA, Semel Institute for Neuroscience and Human behaviour (супервизија на третманите JASPER и DTT – рана интервенција на децата со аутистичен спектар) 2013-2016Психолошко советувалиште на Црвен Крст, Скопје, Македонија (гешталт психотерапија со клиенти) 2014Завод за ментално здравје, Скопје, Македонија ( психолошка пракса) 2014СОС Детско село, Скопје, Македонија (психодијагностика и психолошко советување на децата без родители како и нивните семејства)

Дополнителни едукации

Семинари обука на тема: “How to build PR and relations with the mediums” 2009 Семинар: “ Жалување” и “Супервизија” од Гешталт Инстут за психотерапија, Малта 2010 Обука:“ Комуникации и Едукација на млади лидери” од МИРамиДА 2010 Семинар:“ Пореметување на личноста- Гешталт пристап” и “Телесен процес” 2012 Работилница: “ Справување со стрес на работното место: Когнитивно-бихејвиорален пристап базиран на Mindfulness” 2013 Семинар: “ Искуствено доживување на депресивно и мазохистичко пореметување- Гешталт пристап” и “Супервизија” 2013 Семинар: “Креативна Адаптација”, Гешталт пристап2014 Семинар: “Психотерапија и медикаментозна терапија” 2015 Семинар и практичен дел: “ Процес на телото во Гешталт психотерапија “ 2015 Семинар и практичен дел: “ Јога и психотерапија “ 2015 Семинар: “ Историја на психотерапија денес и во светот “ , Белград, Србија 2016 Семинар: “ Мојот живот, моја приказна” Гешталт перспектива 2016 Психодијагностика 2018 Клиничка невропсихологија со невропсихолошка дијагностика 2020

Стручни вештини

Работа со деца од аутистичен спектар (JASPER, DTT); Индивидуална гешталт психотерапија (EAGT); Психодијагностика; Основна невро психолошка проценка; Советување на деца и возрасни

Публикации

3