Секое дете во Македонија и регионот да има пристап до врвна здравствена грижа која е ориентирана кон пациентот и неговото семејство.