Çdo fëmijë në Maqedoni dhe në rajon duhet të ketë qasje në kujdesin më të mirë shëndetësor, që është i orientuar drejt pacientit dhe familjes së tij.