Njësia e reumatologjisë në Klinikën Universitare për sëmundje të fëmijëve – Shkup bën diagnozën, trajton dhe kryen kontrolle te fëmijët me sëmundje reumatizmale, që nga mosha më e hershme – të porsalindurit dhe foshnjat deri në moshën 14 vjeçare. Disa nga fëmijët që kanë diagnoza dhe terapi për sëmundje kronike ndiqen deri në moshën 18 vjeç, në varësi të gjendjes dhe më pas transferohen në Klinikën e Reumatologjisë për trajtim të mëtejshëm.

Njësia e Reumatologjisë përbëhet nga:

Njësia ambulatore – klinikë reumatologjike konsultative me ekzaminime nëpërmjet sistemit TERMINI IM, i cili funksionon 5 ditë në javë, me numër të ndryshueshëm ekzaminimesh, ekzaminon edhe fëmijët me referime prioritare në varësi të diagnozës.

 • PJESA SPITALORE, KU TRAJTOHEN FËMIJËT ME KËTO KUSHTE:
 • Artriti kronik juvenil (trajtimi bëhet me terapi sipas protokolleve dhe standardeve botërore, duke përfshirë terapinë biologjike)
 • Ethet reumatizmale
 • Kolagjenozat: dermatomioziti, lupus eritematoz sistemik, skleroderma, eritema nodosum
 • Artriti reaktiv (kalimtar)
 • Kokcidioza reaktive
 • Artriti si pjesë e sëmundjeve të tjera (alergjike, etj.)
 • SHËRBIMET QË REALIZOHEN
 • Diagnoza dhe terapia e fëmijëve me diagnozat e mësipërme,
 • Ekzaminimet specifike dhe diagnostikimi laboratorik i sëmundjeve reumatizmale,
 • Aplikimi i terapisë biologjike specifike me Amp.Tocilizumab dhe Amp.Humira tek fëmijët ku indikohet,
 • Këshillimi – mjekësor dhe psikologjik – i fëmijëve me sëmundje kronike dhe prindërve të tyre lidhur me natyrën e sëmundjes, ecurinë dhe prognozën e saj.

PROFILI I PERSONELIT MJEKËSOR:

 1. Prof. D-r. Konstandina Kuzevska Maneva, pediatre specialiste dhe doktor i shkencave mjekësore në fushën e kardiologjisë
 2. M.Sc. Dr. Beti Gjurkova Angelovska, pediatre specialiste dhe ka magjistruar në shkencat mjekësore dhe merret me reumatologji pediatrike.
 3. M.Sc. Dr. Marija Neshkovska Shumenskovska specialiste pediatre dhe magjistër i shkencave mjekësore.

PROFILI I INFERMIEREVE:

 1. Мotër Valentina Kuzmanovska- Krye-infermiere e njësisë
 2. Motër Trajkovska Pandura
 3. Motër Jovçevska Bllagica