Njësia e Kardiologjisë në Klinikën Universitare për Sëmundje të Fëmijëve – Shkup bën diagnostifikimin, trajtimin dhe kontroll – monitorimin e mëtejshëm te fëmijët të cilët dyshohen ose kanë sëmundje të lindura të zemrës. PËR DIAGNOZË – gjatë vendosjes së një diagnoze të parë pranohen fëmijët nga mosha e porsalindur deri në 14 vjeç, ndërsa fëmijët me diagnozë kardiake, me ose pa kardiokirurgji ose ndërhyrje të tjera dhe në nevojë, kujdesen deri në moshën 18 vjeçe dhe më pas transferohen për monitorim dhe trajtim të mëtejshëm në Klinikën e Kardiologjisë.

Njësia përbëhet nga:

А. Pjesa spitalore ku trajtohen fëmijët me diagnozat e mëposhtme:

 1. Defektet kongjenitale të zemrës: diagnoza, terapia, përgatitja para operacionit dhe kujdesi pas operacionit
 2. Fëmijët me aritmi – diagnostifikim, Holter-EKG, trajtim dhe monitorim-kujdes
 3. Miokardiopatia: diagnostifikim  në lidhje me ekzistencën dhe llojin e sëmundjes së miokardit, vendosja e terapisë dhe monitorimi i gjendjes
 4. Sëmundjet inflamatore të muskujve të zemrës – miokarditi – diagnoza, trajtimi dhe monitorimi
 5. Diagnoza tek fëmijët me gjendje kolapsi, dhimbje gjoksi ose çrregullime të elektrolitit
 6. Diagnoza dhe monitorimi tek fëmijët me zhurmë të pafajshme dhe prolaps të valvulës mitrale,
 7. Kontrollë për fëmijë-atletët,
 8. Sëmundjet e fituara të zemrës: diagnoza, trajtimi dhe monitorimi
 9. Ekzaminimi kardiologjik i gjendjes së fëmijëve me sëmundje malinje para, gjatë trajtimit dhe pas përfundimit të terapisë sipas protokollit,
 10. Ekzaminimet tek fëmijët me neuromiopati, sklerozë tuberoze dhe sindroma dhe gjendje të ndryshme që kërkojnë vlerësim kardiak,
 11. Mioziti: diagnoza, trajtimi dhe monitorimi

B. Klinikë Konsultative, e cila punon 5 ditë në javë si klinikë konsultative kardiologjike dhe reumatologjike me pacientë të planifikuar përmes sistemit të TERMINI IM, si dhe me pacientë me prioritet dhe referime urgjente. Zakonisht kryhen 15 ekzaminime çdo ditë në orarin e caktuar, ky numër ka rënë këtë vit për shkak të situatës pandemike.

C. Ambulanca brenda repartit, ku kryhen ekzaminimet e pacientëve të shtruar nga klinika

SHËRBIMET QË REALIZON NJËSIA

 1. Diagnoza dhe terapia e fëmijëve me diagnozat e mësipërme
 2. Realizimi i elektrokardiogramit (me dhe pa mundim)
 3. Realizimi i ekokardiogramës (njëfishe, tredimensionale, color-Doppler)
 4. Inçizimi i EHO-s në një CD-DVD për një opinion të dytë.
 5. Dërgimi i pacientëve sipas mendimit të ekipit tonë në qendrat e kardiokirurgjisë për trajtimin e duhur të mëtejshëm: kardiokirurgji ose procedurë ndërhyrjeje)
 6. Realizimi i regjistrimit 24 orësh Holter EKG.
 7. Realizimi i pulsoksimetrisë.
 8. Realizimi i një testi 6-minutësh me ngarkesë.
 9. Monitorimi i zemrës: matja e tensionit arterial dhe pulsit.
 10. Ekzaminimi i zemrës në inkubator
 11. Këshillimi i prindërve në lidhje me diagnozën e fëmijës, kryerjen e terapisë në shtëpi dhe monitorimin e duhur të gjendjes, si dhe shpjegimin e nevojës për kardiokirurgji apo ndërhyrje të tjera sipas nevojës.
 12. Këshillim prindëror – mjekësor dhe nëse është e nevojshme psikologjik në lidhje me sëmundjen, rrjedhën e sëmundjes dhe prognozën.
 13. Zbatimi i ekzaminimeve kardiologjike pajtuese dhe skriningut ekokardiografik për defekte kongjenitale të zemrës dhe sëmundje të klinikave të tjera (GAK, Klinika për Kirurgji Pediatrike, Klinika e Neurologjisë dhe të tjera).

EKIPI I MJEKËVE DHE INFERMIERËVE

Njësia ka të punësuar një mjek subspecialist dhe një mjek specialist – që tashmë i nënshtrohet subspecializimit të kardiologjisë, si dhe një ekip infermierësh të trajnuar dhe me përvojë në kryerjen e procedurave të nevojshme dhe trajtimin e fëmijëve me sëmundje të zemrës.

Profili i personelit mjekësor:

 1. Prof. D-r. Rozana Kacarska, pediatre specialiste, subspecialiste e kardiologjisë pediatrike dhe doktor i shkencave mjekësore në fushën e kardiologjisë pediatrike dhe reumatologjisë pediatrike.
 2. Prof. D-r. Valentina Jovanovska, specialiste pediatre, tani në proces të subspecializimit në kardiologji pediatrike Dr.

Profili i infermierëve:

 1. Motër Angela Gjorgjeviç, Krye-Infermiere e Njësisë
 2. Motër Elizabeta Kostovska
 3. Motër Sonja Dimovska
 4. Motër Daniela Sinadinova
 5. Motër Magbule Fejzullai