Përzgjedhja e duhur e një institucioni shëndetësor dhe një stafi profesional, është e një rëndësie vendimtare për trajtimin e pacientëve. Kjo është arsyeja pse ne përpiqemi të përsosemi, të përmbushim standardet e cilësisë dhe të përshtatemi me kërkesat e përdoruesve të ardhshëm të shërbimeve tona.