News

Црвен крст на град Скопје под мотото‘‘Да подариме насмевка“

Црвен крст на град Скопје под мотото‘‘Да подариме насмевка“ на 24 декември волонтерите на Тимот за одговор при катастрофи – Тим за спасување на планина,...

Повеќе